Digitalna štampa velikog formata predstavlja savremenu tehnologiju štampe koja ima niz prednosti. Glavne prednosti se ogledaju u brzoj i kvalitetnoj štampi za koju tiraž ili format ne predstavlja prepreku. Mogućnost izbora velikog broja materijala i visok kvalitet otiska garantuje mašina Mimaki JV 33 poslednje generacije koji pored stampe nudi i mogućnost optičkog isecanja štampe u željenim oblicima.

Posebno ističemo prednosti digitalne štampe kod uredjenja sajmskih enterijera, uredjenje izloga, lokala, out door i in door obeležavanja, vizuelne komunikacije, izrade pos materijala, izrade i brendiranje reklamnih polica.